Viziunea politică

Partidul Ecologist Român este promotorul ecologiei politice prin introducerea și respectarea principiilor de baza ale ecologiei în conceperea și implementarea politicilor economice și sociale în sensul respectului instituțiilor statului și al clasei politice față de cetățean și natură, al responsabilității față de echilibrarea relațiilor economice și sociale dintre generații, al păstrării și dezvoltării patrimoniului național în condițiile globalizării, al încurajării inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton, al prioritizării obiectivelor de investiții printr-un raport corect între beneficiul material și protejarea mediului înconjurător, al valorificării cât mai înalte a factorilor naturali de avantaj comparativ ai României prin stimularea dezvoltării agriculturii și a industriilor prelucrătoare.

Partidului Ecologist Român își propune să transforme treptat atât comportamentul politic și instituțional cât și cel individual în direcția înțelegerii responsabilității pe care fiecare instituție, organizație, firma sau cetățean o au față de ceea ce este și ceea ce înseamnă România pentru fiecare dintre noi ca și pentru fiecare dintre copiii și copiii copiilor noștri.
România este și va fi patria cetățenilor români nu  numai pentru ca s-au născut pe teritoriul sau național, dar și pentru că întreaga lor viață și a urmașilor lor se bazează pe ceea ce oferă acest teritoriu, adică patrimoniul sau de resurse naturale, umane, de cultură, tradiții și  obiceiuri.  Numai înțelegerea și respectarea valorii inestimabile a patrimoniul nostru național va putea schimba mentalitatea și comportamentul clasei politice, conducând-o spre un autentic patriotism prin punerea interesului național mai presus decât interesul electoral.
Partidul Ecologist Român considera ca România are nevoie de ecologia politică nu doar în sensul strict al protejării mediului natural ci și al protejării societății românești de pericolul deteriorării mediului economic, social, politic și educațional.

După mai mult de două decenii în care politica româneasca nu a putut să pună interesul protejării și dezvoltării mediului de viață al românilor mai presus decât interesele electorale sau de grup, oferta de alternativă politiăa pe care o prezintă Partidul Ecologist Român este alegerea înțeleaptă pentru viitorul nostru.

În concepția PER, ecologia a devenit în actualele condiții o componentă fără de care România nu poate avea un viitor european de succes, o expresie directă a patriotismului și a responsabilității actualei clase politice față de viitorul acestei națiuni.
Starea națiunii române, a prezenței și viitoarelor generații depind de modul în care vom ști să ne exploatăm și să ne gestionăm resursele în propriul nostru interes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua tempor
Jack Well

Adauga un comentariu

XPSoft.ro © 2021. Toate drepturile rezervate.