Valorile promovate

  • Luând în calcul contextul internațional, recentele crize economice, financiare și de securitate, dar și situația în care se află România, PER consideră recunoașterea și aplicarea regulilor dezvoltării durabile ca pe un factor esențial al creșterii economice și o condiție principală a unui climat social echilibrat și constructiv.
  • Partidul Ecologist Român crede cu tărie că fiecare român merită să aibă un cuvânt de spus în deciziile care îl privesc, prin urmare vom lucra pentru a spori participarea cetățeanului la toate nivelurile de guvernare, locală sau centrală.
  • Partidul Ecologist Român consideră că societatea românească trebuie să conștientizeze importanța echilibrului ecologic, să învețe să trăiască în limitele ecologice, în așa fel încât generațiile viitoare să beneficieze și să nu sufere de pe urma practicilor generației noastre.
  • De asemenea, PER consideră că este necesară o modificare de structură în ceea ce privește reformarea  sistemelor publice și nu doar redimensionarea  lor, repoziționarea administrației în procesul descentralizării și nu doar simpla manipulare instituțională, refacerea filosofiei fiscal-bugetare și nu doar asigurarea echilibrelor macroeconomice.
  • PER pune la baza Ecologiei politice principiile libertății, ale inițiativei private, ale competiției corecte și ale garantării proprietății
  • Opțiunea  politică a PER este: stat de drept și eco-capitalism. Aceasta înseamnă respect față de principiile echilibrului și controlului reciproc al puterilor în stat, ale apărării libertăților individuale, și ale încurajării dezvoltării eco-capitalismului sub toate formele sale: uman, industrial, financiar, tehnologic, cultural ori funciar, în scopul creșterii bunăstării  românilor, dar numai în condițiile protejării mediului și cu respectarea principiului dezvoltării durabile.
  • PER consideră că este necesară o activitate politică de redimensionare a rolului statului prin întărirea rolului său ca garant al drepturilor constituționale și al bunei funcționari a piețelor.
  • PER consideră că principalul mijloc de modernizare și de ridicare a nivelului de trai îl constituie efortul propriu-național prin valorificarea potențialului intern, lărgirea și perfecționarea pieței interne, ridicarea nivelului de educație și încurajarea inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua tempor
Jack Well

Adauga un comentariu

XPSoft.ro © 2021. Toate drepturile rezervate.